TEDxPoznan Senses

8 Kwietnia 2017, 09:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  TEDxPoznan Senses
28 Marca 2017, 19:00 59,04 zł
  TEDxPoznan Senses + translacje (translation headset)
28 Marca 2017, 19:00 69,93 zł
  Wspieram TEDxPoznan Senses - I want to support you!
31 Marca 2017, 19:00 79,95 zł

Czy możemy dotknąć muzyki? Zobaczyć to co słyszymy? Czy potrafimy w pełni wykorzystać nasze zmysły? Gdzie są granice naszej percepcji?

8 kwietnia w Collegium Da Vinci zabierzemy was w całodniową podróż w głąb zmysłów. Nasi prelegenci będą przewodnikami przez drogę od wzroku po smak, przez węch, dotyk i słuch. Chcemy zachęcić do przyjrzenia się swoim zmysłom, zaskoczyć ich potęgą i siłą przenikania. Pokażemy jak czuć mocniej, patrzeć szerzej, słyszeć więcej, by żyć intensywniej. Zaprosiliśmy ludzi związanych ze sztuką, muzyką, biznesem, nauką i sportem, by pokazali Wam różnorodność, z jednej strony podstawowych, a z drugiej wciąż zadziwiających zmysłów.

Jak zawsze chcemy Was zainspirować, pokazać nowe drogi, technologie i sposoby działania.

Dajcie się ponieść sile odczuwania.

Dla biletów "Wspieram TEDxPoznan" słuchawki gratis

______________________


Can we touch music? Or see what we hear? Can we take full advantage of our senses? What is the limit of our perception?

On April 8th in Collegium da Vinci we will invite you to a senuous trip where our speakers will be the guides, unveiling the power of sight, taste, smell, touch and hearing.

We want to encourage you to look at your senses, surprise you with the power of their permeation. We will show how to feel stronger, look more broadly, to hear more, to live more intensely. We invited people associated with art, music, business, science and sport, to show you the diversity of human cognition.

As always, we want to inspire you, show you new ways, technologies and practices.

Let yourself be carried away by the strength of feeling.

For the "I want to support" tickets translation is free.

Zobacz również:

konferencje konferencje w Poznaniu wydarzenia Poznań